Museum De Voorde krijgt doorstart

De gemeenteraad van Zoetermeer stemde op 29 november met grote meerderheid in voor het Raadsvoorstel Invulling museale functie 2022 van het College van B&W. In het Raadsvoorstel vroeg B&W de raad om extra budget voor cultuur met onder andere een ruimere subsidieaanvraag 2022 van Stichting Museum De Voorde.  Het museum is het college en de raad bijzonder dankbaar voor de verruiming van de exploitatiesubsidie met ruim 20% voor komend jaar. Zoetermeer geeft hier het landelijk voorbeeld hoe gemeenten de culturele sector de hand toe kunnen steken.

De Gemeente Zoetermeer ondersteunt hiermee de culturele sector die financieel onevenredig hard is geraakt door de Corona pandemie. Met het vertrouwen van het college, in het bijzonder Wethouder Paalvast (D66), en de brede steun vanuit een grote meerderheid van de raadsleden wordt Museum De Voorde de kans geboden om haar belangrijke rol voor de stad en alle Zoetermeerders verder te laten groeien. 

Hans van de Bunte, interim-directeur bij Museum de Voorde ziet de toekomst positief in: ‘Nu, met de steun vanuit  de raad en het college, keert het tij voor Museum De Voorde en kunnen wij ons richten op de realisatie van een bijzonder breed toegankelijk en uitdagend tentoonstellings- en activiteitenprogramma voor 2022. Het College geeft met de verruiming van het budget haar vertrouwen aan een gezonde doorstart van Museum De Voorde voor alle Zoetermeerders en bezoekers aan Zoetermeer.’

Museum De Voorde belandde in een diep dal direct in het eerste jaar na de opening in april 2019 want door Corona moest het museum dicht. Het nieuwe museum kreeg geen kans om met diverse tentoonstellingen aan Zoetermeer te laten zien wat het in huis heeft. Het museum sloot voor maanden de deuren in zowel 2020 als in 2021 waardoor het bezoekersaantal met meer dan 60% terugviel. Ook tijdens de maanden dat het museum wel open mocht zorgde de maatregelen en het gebrek aan een marketingbudget ervoor dat het museum moeilijk de tentoonstellingen onder de aandacht kon brengen. 

Het museum sprak de eigen financiële reserves in 2020 volledig aan en werd gedeeltelijk ondersteund vanuit de noodsteun pakketten in 2020 en 2021. Extra en niet begrote budgetten en werkuren werden besteed aan het ad hoc inspelen op de pandemie. Gelijk aan het landelijk beeld bleven de bezoekers voor het grootste gedeelte weg.

Museum De Voorde is hét museum in Nederland over identiteit en het dagelijks leven. Het museum beoogt mensen met elkaar te verbinden en bij te dragen aan meer begrip voor elkaar. In onze tentoonstellingen en activiteiten stellen we vragen met een knipoog én een serieuze ondertoon. Het museum wil er zijn voor iedereen.

Nieuwsoverzicht