TICKETS

Leerkrachten

Museum De Voorde organiseert expertisebijeenkomsten en deskundigheidstrainingen voor leerkrachten en schoolteams. Hierin leren zij om (persoonlijk) erfgoed als onderzoeksmateriaal, inspiratie middel tot dialoog in te zetten in de les. Museum De Voorde werkt mee aan ICC-cursussen en klankbordgroepen, en is partner in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Bekijk ons aanbod hieronder.

__________________________________________________________________________________________________________

10 februari 2021: Expertmiddag erfgoed

Op woensdag 10 februari 2021 vindt in Museum De Voorde de Expertmiddag Erfgoed plaats. 

‘Erfgoed’ verwijst naar alle sporen uit het verleden waar wij in het heden betekenis aan geven: monumenten, tradities, voorwerpen, gewoontes, gebeurtenissen, muziek, kunst, personen, verhalen, en ga zo maar door! Er is erfgoed dat voor alle leerlingen in de klas hetzelfde is, maar ook erfgoed dat voor iedereen verschillend is. 

Tijdens de Expertmiddag Erfgoed bekijken we wat erfgoed eigenlijk is, en wat je ermee kunt in de klas. De focus ligt op actieve werkvormen waarmee je leerlingen kennis kunt laten maken met erfgoed, en hen kunt stimuleren om een eigen mening te vormen over erfgoed. Want erfgoed is niet iets dat ‘zomaar’ bestaat, erfgoed is iets wat wij met z’n allen maken! Afhankelijk van de inschrijvingen zal de focus liggen op werkvormen voor de onder-, midden-, en/of bovenbouw.

De expertmiddag duurt van 13.30-15.30 uur en vindt plaats in Museum De Voorde. 

Klik hier om de flyer met meer informatie te bekijken.

Meld je aan via educatie@museumdevoorde.nl. Vermeldt a.u.b. je naam, je school en de groep waarin je lesgeeft.


__________________________________________________________________________________________________________

Erfgoed in de klas: identiteit, diversiteit en betekenis

Tijdens deze expertisebijeenkomst worden praktische manieren geoefend om kwesties rondom identiteit, diversiteit, cultuur en persoonlijk erfgoed te bespreken met je leerlingen; van kleuters tot jongvolwassenen!

Wanneer 

Hele schooljaar, op aanvraag

Waar 

Op school 

Duur 

60 minuten

Kosten

€60,00 per schoolteam (po) of sectie (vo)

Meer weten? Neem contact op!

Mailen  Bellen

 

__________________________________________________________________________________________________________

CmK in de klas

Bij de CmK museumlessen (herkenbaar aan het CmK-logo) zijn formats ontwikkeld, die informatie geven over de voorbereidende lessen. Op aanvraag helpt onze museumdocent leerkrachten om de lessen voor te bereiden, coacht deze leerkrachten tijdens de lessen of verzorgt een deel van de voorbereidende lessen.

Wanneer

Hele schooljaar, op aanvraag

Waar 

Op school

Duur 

60 minuten

Oriëntatie-afspraak

Gratis

Kosten per inhoudelijke afspraak

€60,00

Meer weten? Neem contact op!

Mailen  Bellen