TICKETS

Privacy statement

d.d. 25-05-2018

Museum De Voorde hecht grote waarde aan uw privacy en we zijn terughoudend in het verzamelen van uw persoonsgegevens. In het kader van onze dienstverlening verwerkt Museum De Voorde een aantal persoonsgegeven. Dit is het geval als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, een (onderwijs)programma of rondleiding boekt, een contactformulier op onze website invult of uitnodigingen van ons krijgt. Het kan daarbij gaan om uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres of IBAN.


Museum De Voorde verwerkt uw persoonsgegevens voor de doelen waarvoor u ze aan ons verstrekt.
Wilt u liever geen uitnodigingen meer van ons ontvangen, dan kunt u zich daar te allen tijde voor afmelden. Bent u ontvanger van onze nieuwsbrief, dan kunt u zich daar elk moment voor afmelden via een link onderaan de nieuwsbrief.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Museum De Voorde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Voor het bewaren van persoonsgegevens voor onze financiële administratie hanteren wij de wettelijk vastgestelde bewaartermijnen.


Delen
Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Schenkingen voor de collectie
Als u een object schenkt of bruikleent aan het museum, registreren wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Zo kunnen wij altijd herleiden van wie we welk object gekregen of geleend hebben. De gegevens worden permanent bewaard in onze collectie-administratie en/of collectie-database. De gegevens worden niet met anderen gedeeld. Mocht als gevolg van een schenking een gerechtelijk onderzoek starten dan zullen wij de gegevens overdragen aan de gerechtelijke macht.


Donateurs
Als u ons museum financieel ondersteunt als donateur/vriend registreren wij uw naam, adres, woonplaats en eventueel emailadres. Die data worden gebruikt om ieder jaar een verzoek tot verlenging van de relatie te sturen en om u te informeren over museumzaken.


Gegevens medewerkers
Van onze medewerkers in vaste dienst leggen we persoonlijke gegevens vast, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum en IBAN-nummer. De redenen daarvoor zijn verschillend. Ook verwerken wij gegevens voor periodieke betalingen of omdat we wettelijk verplicht zijn het nummer van een ID kaart of paspoort te registreren. Voor zover nodig worden deze persoonsgegevens ook verstrekt aan ons salarisadministratiekantoor of de belastingdienst.
Naam, telefoonnummer en emailadres van onze vrijwilligers zijn nodig voor het inroosteren en het informeren over museumzaken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, corrigeren of verwijderen sturen naar info@museumdevoorde.nl.
Dit privacy statement kan worden gewijzigd.