TICKETS

Stoere Verhalen

In het participatieproject en fototentoonstelling ‘Stoere Verhalen’ onderzoeken we alternatieve uitingen van stoerheid. Persoonlijke verhalen van de deelnemers vormen hierbij de leidraad. Uit de verhalen komt een meerstemmig beeld van stoer naar voren, gezien vanuit verschillende maatschappelijke en culturele groeperingen. Dit krijgt zijn weerslag in de fototentoonstelling ‘Stoere Verhalen’. Documentaire fotograaf Karine Versluis begeleidt en visualiseert het participatieproject voor deze fototentoonstelling.