Voor het onderwijs

Museum De Voorde bezoeken met school? Dat kan! Educatie is een van onze belangrijkste taken. Ieder voorwerp in onze collectie vertelt een verhaal over mensen en hun levensstijlen. Kinderen, jongeren en volwassenen verbreden hun wereld bij het ontdekken daarvan. Bekijk onze lessen en de kernwaarden van onze educatie:

 

De zes kernwaarden van onze educatie:

Onderzoeken

We gebruiken echte voorwerpen om onze educatieve boodschap over te brengen en om nieuwsgierig te maken.

Inleven

We sluiten aan op de belevingswereld van de leerlingen. 

Begrijpen

We stimuleren begrip; voor elkaar, voor vroeger en voor nu. 

Uitdagen

We dagen uit en maken nieuwsgierig.   

Stimuleren

We stimuleren een actieve, participatieve en open houding. 

Duiden

We duiden relevante ontwikkelingen en sluiten aan op maatschappelijke en actuele thema’s.

Lessen over mensen, kunst, cultuur en geschiedenis

We bieden lessen aan op school en in het museum in Zoetermeer. De lessen worden gegeven door ervaren museumdocenten. Het lesaanbod is divers, maar gaat altijd over wie we zijn en waarom we de keuzes maken die we maken. De geschiedenis van de stad Zoetermeer is belangrijk: de plek waar je woont of waar je vandaan komt is medebepalend voor wie je bent. 
 

Educatieflyer 2019-2020