Tickets

Taal-cultuurlessen (NT2)

Museum De Voorde biedt cultuuronderwijslessen aan nieuwe Zoetermeerders en Laaggeletterden.

Deze volwasseneneducatie verzorgen we in samenwerking met sociale partners uit Zoetermeer, zoals Stichting Piëzo en het DigiTaalhuis, Bibliotheek Zoetermeer en Volksuniversiteit. De museumcollectie wordt ingezet om informatie uit te wisselen over gebruiken en gewoonten. Zo leren we van elkaar. De voertaal van ons cultuuronderwijs is Nederlands, ongeacht het taalniveau van de groep. Het doel van de lessen: een uitwisseling van informatie over Nederland en de gewoonten van het land van herkomst op gang brengen. Zo leren de volwassenen niet alleen van de museumdocent en de taaldocent, maar ook van elkaar.

Ben je geïnteresseerd in cultuuronderwijs voor volwassenen in Zoetermeer? Neem contact op voor meer informatie.

Bellen  Mailen