Tickets

Stoere Helden gezocht!

Vanaf 1 juni start Museum De Voorde een actie om in contact te komen met Zoetermeerse Stoere Helden die zich met hart en ziel hebben ingezet tijdens de coronacrisis. Samen met Terra Art Projects willen we deze speciale inwoners op een bijzondere manier in het zonnetje zetten. Zoetermeerse kunstenaars maken gebaseerd op hun kleine en grote heldendaden speciaal voor hen een kunstwerk. Het kunstwerk wordt, met het verhaal van de stoere held, vanaf 18 september in het museum tentoongesteld. Na afloop van de tentoonstelling krijgen de helden hun kunstwerk uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst.

We roepen iedereen op om hun stoere helden te nomineren. Mensen die de afgelopen maanden lange dagen en nachten maakten. Volhouders die vrijwillig elke keer opnieuw op de fiets klommen om contact te maken met eenzame ouderen, al was het maar door een raam of vanaf de stoeprand. Doorzetters die bijsprongen waar het door de crisis het hardste nodig was. Iedereen kent wel zo iemand. Of het nu een hulpverlener is of die ene buurtbewoner van om de hoek die altijd voor iedereen klaarstaat.

Meld je stoere held aan via: stoerehelden@museumdevoorde.nl. Uit de inzendingen worden 12 stoere helden uitgekozen om mee te doen aan het project.